Wie zijn we?

De Healthy workplace is een samenwerkingsverband tussen de partners: ENGIE, Health2WorkMeasuremen, Menzis, Planon, en Hanzehogeschool Groningen. We hebben allen onze unieke bijdrage aan de Healthy Workplace wat leidt tot een succesvol project. Door middel van onze unieke samenwerking kunnen we veel kennis vergaren en passen we deze direct toe binnen onze organisaties. We worden hierbij ondersteund door onze sponsor(s). Deze is/zijn AM Red.

Partners:

ENGIE Services is de grootste technische dienstverlener van Nederland, met innovatieve concepten en integrale en duurzame oplossingen, van ontwerp tot beheer en onderhoud. Ze speelt op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving.

Wij ontwerpen en implementeren innovatieve technologie-oplossingen en services die bedrijven helpen om hun bedrijfsprocessen op duurzame wijze te optimaliseren. Zo maakt ENGIE Services duurzaamheid rendabel en helpt zij de energietransitie te versnellen. De integrale oplossingen van ENGIE Services zijn gericht op de industrie, infrastructuur en utiliteitsmarkt en omvatten het totale traject van ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer (link naar ENGIE).

 

 

 

 

Health2Work is één van de grootste spelers op het gebied van ergonomie in Nederland met als doel het adviseren over en verzorgen van gezonde en efficiënte werkomgevingen. Bij Health2Work gaat het altijd over gezond en efficiënt werken en volop energie hebben om in je werkomgeving optimaal te presteren. Daardoor krijg je zin in de volgende werkdag, waarbij Health2Work jou voorziet van de juiste materialen en de juiste sfeer (link naar Healt2Work).

 

 


Doordat de manier van werken en de daaraan verbonden werkplek-inrichting continue veranderen, bestaat er een grote behoefte aan meet
gegevens over het gebruik van de werkplekken en werkomgevingen. Measuremen is vanaf het begin van de werkplekrevolutie actief als onafhankelijk meetinstituut. Aan de hand van onze gespecialiseerde tools, studies en apps meten we de werkomgeving en de manier waarop mensen er zich gedragen. Onze accurate data geven u gedegen feiten om uw voorstellen en beslissingen te onderbouwen (link naar Measuremen). 

 

 

 

 

 

In een samenleving die continu verandert, zet Menzis zich als zorgverzekeraar in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. We maken daarbij gebruik van meer dan 175 jaar ervaring. Toen nam een groep Arnhemse artsen, apothekers en tandartsen een vooruitstrevend initiatief: de oprichting van een ziekenfonds, vanuit de menselijke gedachte dat iedereen recht heeft op gezondheidszorg. En iedereen de kans moet krijgen om mee te doen in de maatschappij.

Vandaag de dag zoeken we naar slimme antwoorden op de uitdagingen van déze tijd. De wereld waarin we werken, is volop in beweging. En wensen van mensen blijven veranderen. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en politieke keuzes vragen onze organisatie mee te groeien. In deze dynamische wereld zetten wij ons in voor onze maatschappelijke opdracht om kwalitatief goede zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden (link naar Menzis).

 

 

 


Planon
is een internationale softwareleverancier die real estate en facility management organisaties helpt bij het stroomlijnen van hun bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. We kijken hierbij naar technologische innovaties en betekenisvolle samenwerkingsverbanden bij de ontwikkeling van de nieuwe generaties van oplossingen. 
We geloven dat thema’s als gezondheid en vitaliteit rondom de werkomgeving belangrijke thema’s van de toekomst zijn waarin het facilitaire werkveld een onderscheidende rol kan gaan spelen. Planon draagt daar graag aan bij (link naar Planon).

Hanzehogeschool Groningen is een internationaal georiënteerde kennisinstelling. De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Met een breed aanbod aan opleidingen leiden we hoogwaardige professionals op. Daarnaast werkt de Hanzehogeschool aan nieuwe oplossingen en innovaties voor de beroepspraktijk en de maatschappij. Samen met bedrijven en instellingen ontwikkelen we toepasbare, praktijkgerichte kennis. De Healthy workplace is een goed voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband.  De Healthy Workplace valt onder de speerpunt “Healthy Ageing” en draagt bij aan zowel de gezondheid van onze werknemers als van onze studenten, die hoog in het vaandel staan (link naar Hanzehogeschool Groningen). 

Sponsors: