Wat doen we?

Onze activiteiten
Er zijn verschillende projecten die worden uitgevoerd die vallen onder de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace. Het grootste project is het Living lab. Het Living lab vindt plaats binnen de “NoorderRuimte” aan de Hanzehogeschool Groningen. Deze werkplek wordt Living lab 0.1 genoemd. De kennis en ervaringen die hier worden opgedaan worden verder en beter uitgewerkt in Living lab 1.0, die een plaats vindt bij Menzis.

Daarnaast vinden er verschillende kleinere projecten plaats bij onze partners. Deze projecten komen voort uit kwesties die spelen binnen onze partners met betrekking tot de gezonde werknemer. Onderzoekers, studenten, en werknemers worden ingezet om toegepast onderzoek uit te voeren die eveneens bijdragen aan de ontwikkeling van de gezonde werknemer.

De sensoren worden geplaatst

Plaatsen
Binnen het Living lab 0.1 zijn verschillende technieken en tastbare objecten geplaatst die de werkplek gezonder maken voor elke werknemer. Zo zijn er I-beacons, omgevingssensoren, en dynamisch meubilair geplaatst in Living lab 0.1. Deze worden hieronder verder besproken.

I-Beacons in het Living lab (Februari 2017)
In maart 2017 zijn er I-beacons geplaatst. De I-Beacons (geplaatst door onze partner Measuremen) zijn sensoren voor plaatsbepaling. De I-beacons communiceren met een app op de telefoon van de werknemer zodat er kan worden vastgelegd waar de werknemer zich bevindt. Met dezelfde app kunnen werknemers bevraagd worden naar relevante werkomstandigheden zoals ervaren fitheid, stress, of focus van de werknemer. Met de I-beacons kunnen we de locatie van de werknemer vervolgens koppelen aan de vragenlijst informatie. Door het koppelen van deze informatie kunnen we (en de werknemer zelf) veel kennis vergaren over het effect van bepaalde werkplekken op zaken als fitheid, focus, en stress. Vragen zoals; voelen werknemers zich fitter als ze een zit-sta bureau gebruiken, of voelen werknemers zich ontspannender in een stilte-ruimte, kunnen hiermee beantwoordt worden.

Omgevingssensoren (Februari 2017)
Voor het monitoren van de werkomgeving heeft ENGIE in elk compartiment van de werkplek een omgevingssensor geplaatst. Elke sensor meet elke minuut de temperatuur, luchtvochtigheid, CO2-gehalte, en de lichtinval. Met deze informatie kunnen we de “gezondheid” van de werkplek analyseren. Alle gemeten parameters beïnvloeden dan ook de gezondheid en productiviteit van elke werknemer. Echter, kan de invloed van elke parameter verschillend zijn per werknemer (denk aan verschillen tussen comfortabele werktemperaturen). Daarom is het belangrijk dat deze informatie wordt gekoppeld aan de informatie van de I-beacons zodat de data gepersonaliseerd kan worden per werknemer.

De Cube van Health2Work

Dynamisch meubilair (Maart 2017)
In het Living lab is meubilair geplaatst wat de werknemer kan stimuleren om meer te bewegen in de werkomgeving. Health2Work heeft verschillende soorten meubels als de Cube (zie foto), zit-sta bureau’s, en andere meubelgadgets geplaatst in het Living lab. Bij de zit-sta bureau’s staan apparaten als de Steppie Balanceboard, of de Stand2work stahulp om werk gemakkelijker, uitdagender, en gezonder te maken.

Testen (Maart 2017 – …..)
Het Living lab is een lab. Alles wat in het Living lab wordt geplaatst is een experiment. Of de toevoegingen aan de werkplek bijdragen aan de gezondheid moet getest worden. Hiervoor is een grote groep werknemers van het Living lab aangesteld als “action-researcher”. Zij hadden van maart tot juli elke week een opdracht meegekregen waarmee zij zich bezighielden. Zo testten zij het comfort van de Cube, het gebruik van Fitbits (zie blog), het krijgen van feedback op de omgeving, en vele andere testen.

Studenten samenwerking (Februari 2017 – …..)
Verscheidende studenten hebben zich aangesloten bij de IWP Healthy Workplace voor hun (afstudeer) project. Studenten van Facility Management, Human Resource Management, Rechten, en andere richtingen hebben hun plek gevonden binnen de samenwerking. Onderzoek naar de adoptie van zit-sta bureau’s, naar het ontwerpen van ontspanningsruimtes, of naar het gebruik van nudging op de werkplek zijn zo een paar voorbeelden van studentenprojecten.

Action researchers beoordelen de Fitbit Flex

 

Werkveld (Mei 2017 -…..)
Innovatie naar een gezonde werkplek heeft geen effect als er geen vraag naar is vanuit het werkveld. Om deze reden zijn sponsors, collega’s, en geïnteresseerden uitgenodigd voor de opening van het Living lab en hebben er inmiddels verscheidende workshops plaatsgevonden over de gezonde werkplek. Daarnaast worden er “Community of Practice” bijeenkomsten georganiseerd met experts, werkgevers, en beleidsvoerders. Bij deze bijeenkomsten worden vragen, wensen, en kennis uitgewisseld tussen de aanwezigen. Geïnteresseerd om deel te nemen aan de Community of practice? mail dan naar info@healthy-workplace.nl.

Ontwikkelen (Mei 2017 – …..)
Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken, vragen van werkgevers, beleidsmakers en werknemers worden producten en of diensten ontwikkeld die bijdragen aan de gezonde werkomgeving. Zo is er al een interactief scherm ontwikkeld die live de werkomstandigheden laat zien. Per ruimte is de CO2, temperatuur, en luchtvochtigheid te zien waardoor werknemers bewust worden van hun huidige werkplek (zie foto hieronder). Aan de hand van deze informatie kunnen werknemers kiezen om eventueel van werkplek te wisselen.

 

Weergave van de werkomstandigheden