Community of Practice

De Community of Practice De bijeenkomsten van de Community of Practice zijn gericht op het uitwisselen van praktijkervaringen betreffende de gezonde werkplek. Aan welke initiatieven en interventies werkt uw organisatie, hoe verloopt dit en welke vragen roept het op? Welke trends zijn op dit moment gaande? Samen met andere vertegenwoordigers…