Hoe gaan werknemers meer bewegen tijdens werkuren? HWP studente Marissa Takens doet onderzoek!

Binnen de Healthy Workplace wordt er structureel onderzoek verricht door studenten. Eén van de studenten, Marissa Takens, stelt zich voor in deze blog en legt uit waar zij op dit moment onderzoek naar verricht. Mijn naam is Marissa Takens en ik ben vierdejaarsstudent Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Binnen mijn…