Geslaagde opening van het Living Lab

17 mei jongstleden is het Living Lab feestelijk geopend. Alle bezoekers verzamelden zich om 15.30 uur in de grote ruimte van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen, voor de opening door Dorothea van der Meulen leading dean van het kenniscentrum, een presentatie van Marieke Meyer-Slettenaar (specialist preventieve interventies bij Menzis), en een toelichting op…