Doe mee als sponsor!

Toegang tot al onze vernieuwende kennis

Samen met sponsoren willen de IWP partners een bijdrage leveren aan het verbeteren van de vitaliteit van kenniswerkers door: (1) gezond gedrag in de werkomgeving te bevorderen met behulp van moderne technologie; (2) kennis te ontwikkelen met betrekking tot bouwstenen voor een gezonde werkomgeving. Door als sponsor deel te nemen aan dit project kunt u:

  • Zichzelf profileren als organisatie die voorop loopt op dit gebied.
  • Uw medewerkers en/of klanten ondersteunen bij het bevorderen van vitaliteit.
  • Laten zien hoe moderne technologie kan worden ingezet om gezondheid te bevorderen.
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van omgevingen die gezondheid bevorderen.
  • Kansen creëren voor het verbinden van onderwijs aan onderzoek en praktijk/innovatie.

Om de ambities te kunnen verwezenlijken, zijn de IWP partners op zoek naar een aantal sponsors die hun visie onderschrijven. In ruil voor een bijdrage van € 5.000 per jaar, met commitment voor tenminste drie jaar, krijgt u als sponsor:

  • Als eerste en ‘uit de eerste hand’ toegang tot de kennis die in het project wordt ontwikkeld en uitgewisseld. Naast regelmatige updates via e-mail wordt tweemaal per jaar een bijeenkomst georganiseerd voor sponsors, partners en onderzoekers. Het gaat hier zowel om kennis inzake het Living Lab als om kennis uit verwante onderzoeken.
  • De mogelijkheid om onderzoeksvragen en voorstellen voor experimenten in te brengen, bijvoorbeeld om eigen producten/concepten te laten testen in het Living Lab.
  • De mogelijkheid om, ondersteund door de IWP partners, binnen de eigen organisatie (onderdelen van) een Living Lab te implementeren.
  • De mogelijkheid om specifiek geselecteerde student-onderzoekers, met extra begeleiding vanuit de IWP, in te zetten op eigen onderzoeksvragen.
  • Vermelding van zijn naam en logo op de website van de IWP Healthy Workplace en andere publieke uitingen van het project.

Bent u geïnteresseerd om als sponsor bij te dragen aan de samenwerking? Wilt u een keer komen kijken in het Livinglab of wilt u meer informatie over de unieke samenwerking van de innovatiewerkplaats de Healthworkplace? Neem dan contact met ons op:

       

Projectleider: Jan Gerard Hoendervanger                  Projectleider: Justin Timmer
Focusarea: De gezonde werkomgeving                     Focusarea: De gezonde werknemer

Emailadres:
info@healthy-workplace.nl