Projectupdate Healthy Workplace

Tijdens het eerste Healthy Workplace Symposium op 30 november 2017 hebben we de plannen voor 2018 gepresenteerd. Hoe staat het nu met de uitvoering en hoe gaan we verder?

Datagedreven feedback
We zijn in het Living Lab bij de Hanzehogeschool druk bezig geweest met het verzamelen van data via sensoren, wearables, een app en en een vragenlijst. Dit heeft ons veel geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van de technologie, maar nog onvoldoende inzicht gegeven in verbanden en patronen die relevant zijn voor individuele feedback. Daarom geven we dit traject een vervolg bij Measuremen in Amsterdam.

Multidisciplinair onderzoek
Het afgelopen semester hebben studenten van verschillende opleidingen interessante onderzoeken uitgevoerd waar we op voort kunnen bouwen; enkele resultaten zijn uitgelicht in deze nieuwsbrief en op de website. Meteen na de zomervakantie start een nieuwe multidisciplinaire groep met onderzoeken naar: zittend versus staand werken; individuele beïnvloeding binnenklimaat; buiten werken stimuleren; meetinstrument vitaliteit in relatie tot werkomgeving; gedragsbeïnvloeding via technologie; waarborgen van data privacy.

Tweede Living Lab
De stuurgroep heeft onlangs groen licht gegeven om in september een tweede Living Lab te starten bij Menzis in Wageningen. We gebruiken daarvoor een vleugel in het gebouw dat momenteel wordt gerenoveerd, waarbij Menzis veel nadruk legt op het bevorderen van ‘leefkracht’. We gaan hier interventies testen gericht op bewegen, binnenklimaat en rust/ontspanning. Bovendien wordt dit, net als het Living Lab in Groningen, een plek waar we graag onze kennis delen en laten zien wat we doen.

Minor Healthy Workplace
Binnen de Hanzehogeschool is vanuit de opleidingen Vastgoed & Makelaardij, HRM en Facility Management een nieuwe interdisciplinaire minor ontwikkeld om studenten op te leiden voor een trekkersrol in realiseren van een gezonde werkomgeving. We hopen in februari 2019 met de eerste lichting van start te gaan.

Verder hebben we het afgelopen halfjaar een aantal nieuwe sponsors mogen verwelkomen, een geslaagde Community of Practice bijeenkomst georganiseerd bij @Leisure in Amsterdam, interviews gegeven en berichten geplaatst op www.healthy-workplace.nl. En we hebben in alle gesprekken steeds weer gemerkt hoezeer het thema leeft en tegelijkertijd allerlei vragen oproept waar we nog jaren mee vooruit kunnen.

Justin Timmer & Jan Gerard Hoendervanger

One thought on “Projectupdate Healthy Workplace

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *