Hoe gaan werknemers meer bewegen tijdens werkuren? HWP studente Marissa Takens doet onderzoek!

Binnen de Healthy Workplace wordt er structureel onderzoek verricht door studenten. Eén van de studenten, Marissa Takens, stelt zich voor in deze blog en legt uit waar zij op dit moment onderzoek naar verricht.

Mijn naam is Marissa Takens en ik ben vierdejaarsstudent Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Binnen mijn opleiding heb ik gekozen om de specialisatie Arbeid- en Organisatiepsychologie te volgen. Als aanvulling daarop heb ik een aantal extra vakken gevolgd, waaronder Gezondheidspsychologie, Positieve Psychologie en Cross culturele Psychologie.

Healthy Workplace biedt mij de kans mijn kennis op het gebied van Arbeid- en Organisatiepsychologie en Gezondheidspsychologie te combineren. Mijn onderzoek focust zich op het beweeggedrag van werknemers tijdens werkuren. Gebleken is dat de gemiddelde werknemer meerdere uren achter elkaar stil zit zonder dat zij enige beweging krijgen. Dit overmatige zitgedrag kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals slechtere werkprestaties en verschillende medische klachten.

In de aankomende maanden ga ik onderzoeken hoe werknemers bewust kunnen worden gemaakt van de huidige gedragspatronen en wat mogelijkheden zijn om werknemers meer te laten bewegen tijdens werkuren. Om dit te bereiken ga ik interviews afnemen met werknemers bij verschillende bedrijven. Door middel van deze interviews wil ik inzicht krijgen in de heersende gedragspatronen onder de medewerkers en hoe zij gemotiveerd kunnen worden om meer te gaan bewegen. Dit zal resulteren in concrete en praktische interventies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *