Fitbit wearable wordt getest door werknemers van het Healthy Workplace Living Lab

Door betere technologie, goedkopere sensoren, en een vraag naar bewustwording, maakt draagbare gezondheidstechnologie een sterke opkomst door de afgelopen jaren. Door het dragen van horloges, borstbanden, of bijvoorbeeld headsets kun je veel van je gezondheid bijhouden. Zo kunnen beweging, ademhaling, en zelfs hersengolven worden bijgehouden door relatief goedkope apparaten. Het bijhouden van eigen beweging geeft de gebruiker meer zelfinzicht op hun eigen gezondheidsgedrag. Daarnaast motiveert de polsband en app de gebruiker tot meer beweging. Daarom zouden deze apparaten kunnen bijdragen aan een bewustere  en gezondere werknemer op de werkvloer.

De Fitbit Flex

Om dit te onderzoeken hebben een selecte groep van de werknemers van het Living Lab 0.1 (de action researchers) een Fitbit Flex gebruikt voor een aantal weken. Van tevoren kregen de werknemers vragen als: Stimuleert de Fitbit je tot bewegen, wat vind je van de polsband? Zou je het zelf gebruiken? Wat mis je nog? En wat zou je kunnen verbeteren voor een Fitbit op de werkvloer?

De uitkomsten van dit onderzoek worden in dit artikel besproken, met tot slot een aantal conclusies die we hieruit getrokken hebben.

De bevindingen
Het zien van eigen stappen op de Fitbit-polsband werd verschillend ervaren binnen de onderzoeksgroep. Sommige deelnemers gaven aan zich bewuster te voelen door de Fitbit en de app. Terwijl anderen het aantal stappen niet interessant vonden. Zij fietsten bijvoorbeeld veel of konden hun Fitbit niet tijdens het sporten dragen. Op de Fitbit Flex zelf is het niet mogelijk om het aantal stappen te meten. De wearable geeft met 4 lampjes het aantal stappen aan, maar de werknemers hebben liever behoefte aan exacte getallen, in plaats van het openen van de bijgeleverde app. Ook zei een deelnemer dat hij stappen niet zo interessant vond en bijvoorbeeld liever hartslag zag.

Beweging gedurende de dag
In de Fitbit app zit een functie waar je aan de hand van bolletjes kan zien hoe vaak je per uur hebt bewogen. Een aantal deelnemers hebben deze functie helemaal niet opgemerkt, terwijl anderen deze juist het meest interessant vonden. Dit is een functie die voor de werkvloer heel relevant zou zijn. Een andere deelnemer had ervaring met een nieuwere Fitbit (de Fitbit Charge) die een reminder gaf als je een periode stil zat. De behoefte hiernaar leeft ook bij andere deelnemers, helaas had de Fitbit Flex van dit onderzoek deze functie niet.

Een Werk-wearable?
Verschillende deelnemers zouden wel een Fitbit willen dragen op het werk, echter wel op een aantal voorwaarden. De stappen moeten direct zichtbaar zijn op het display, ook willen ze graag een reminder als ze te lang zitten. Daarnaast geven de deelnemers aan dat Fitbit teveel op fitness is gericht en (helemaal) niet op een werkomgeving. Momenteel bestaat er nog geen “werk-wearable” op de markt. Eén deelnemer ziet dit zich al voor zich; een werk-wearable is eigenlijk een gewone wearable die je de hele dag draagt maar ook het ook oppikt als je op het werk aankomt. Met de IBeacons van Measuremen kunnen we dit waarmaken. De wearable kan dan bijvoorbeeld de statistieken weergeven die je op je werk behaald hebt, zoals je totaal aantal stappen, of je gemiddelde stappen per uur, maar ook de statistieken van thuis.
Binnen de NoorderRuimte zijn sinds kort ook sta-werkplekken geïnstalleerd. Het wordt ook als een gemiste kans ervaren dat de Fitbit het aantal uren staan niet weergeeft/meet. Andere wearables doen dit wel. Voor een “werk-wearable” is dit erg gewenst. 

Kortom, een geslaagd experiment waarin we nuttige informatie hebben verzameld rond de inzet van de Fitbit Flex als ‘werkwearable’. Tevens kunnen concluderen dat de fitbit flex niet het optimale instrument is om mensen te meten in een werkomgeving.

Voor het gevolg gaan we mogelijk een nieuwere Fitbit gebruiken die meer informatie geeft, en reminders om te bewegen. Daarnaast is het mogelijk om de Ibeacons in het Living Lab te koppelen aan de wearable waardoor het systeem weet wanneer je aan het werk bent en je zo gericht advies kan geven. Op deze wijze kunnen we een echte effectieve werk-wearable ontwikkelen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *