De IWP Healthy Workplace verwelkomt nieuwe sponsoren!

De IWP Healthy Workplace heeft goed nieuws! Er zijn weer enkele sponsoren aangehaakt de afgelopen maanden. YNNO adviseert over nieuwe manieren van werken, gezond werken is daar één van (link website YNNO)! Univé Noord-Nederland zet in op vitaliteit en gunt haar werknemers een gezonde werkplek (link website Univé). Het Facilitair Bedrijf van de Hanzehogeschool haakt aan omdat zij (samen met de stafafdeling HR) werkt aan een vitale werkomgeving voor docenten en onderzoekers (link website Hanzehogeschool).

We heten alle sponsoren van harte welkom bij de IWP Healthy Workplace!

                                      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *